இன்றைய நாணயமாற்று விகிதங்கள்

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்றும் நிலையாக காணப்படுவதாக, இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க டொலரொன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 359.18 ரூபாவாகவும், விற்பனை பெறுமதி 369.92 ரூபாவாகவும், பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, ஸ்டெர்லிங் பவுணின் கொள்முதல் பெறுமதி 401.56 ரூபாவாகவும், விற்பனை பெறுமதி 417.36 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.