மட்டு. மாவட்டத்தில் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான “பூஸ்டர் ஷாட்” ஏற்றும் நடவடிக்கைகள் நாளை ஆரம்பம்

101

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான “பூஸ்டர் ஷாட்” தடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கைகள் நாளை வெள்ளிக்கிழமை முதல் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களில் இடம்பெறவுள்ளதாக மட்டக்களப்பு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் கே.கிரிசுதன் தெரிவித்தார்.