வசந்த கரன்னாகொட வடமேல் மாகாண ஆளுநராக நியமனம்

68

வடமேல் மாகாண ஆளுநராக பதவி வகித்த ராஜா கொல்லுரே உயிரிழந்ததை அடுத்து ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கு முன்னாள் கடற்படைத்தளபதி வசந்த கரன்னாகொட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னாள் கடற்படைத்தளபதி வசந்த கரன்னாகொடவுக்கு ஜனாதிபதியினால் இந்த நியமனம் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி ஊடகப் பேச்சாளர் கிங்ஸ்லி ரத்னாயக்க இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.