கொழும்பு துறைமுகத்தில் 30,000 தொன் சேதன உரம்

93

அரசுக்குச் சொந்தமான உர நிறுவனங்களால் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சேதன பொட்டாசியம் குளோரைட் உரம் இன்று (13) இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

இரண்டு அரசாங்க உர நிறுவனங்களால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 30,000 மெற்றிக்தொன் சேதன பொட்டாசியம் குளோரைட் உரம் சற்று முன்னர் கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளது என்று விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்துள்ளார்.